Daugiakanaliai fejerverkų valdymo blokai ir valdymo pultas

FEJERVERKŲ VALDYMO SISTEMA

Fejerverkų valdymo sistema susideda iš valdymo programos FT2 ir iš iki 24 prie valdančio kompiuterio pajungtų 32 bei 128 kanalų fejerverkų paleidimo blokų. Kompiuteris su blokais rišasi RS232 arba RS485 interfeisu.

Valdančioji programa FT2 leidžia rašyti, redaguoti ir sprogdinti fejerverkus, o taip pat ir gauti informaciją apie fiziškai pajungtus kanalus ir blokus.
Programa gali veikti 3 pagrindiniuose režimuose: redagavimo, testavimo ir sprogdinimo.

128 KANALŲ BLOKAS

Blokas vykdo nuoseklų 128 kanalų sprogdinimą, valdomą kompiuterio. Blokas turi 3 veikimo režimus:

1. Testavimo- blokas formuoja specialius mažos galios impulsus, pagal kuriuos specialaus prietaiso pagalba galima nustatyti kiekvieno kanalo numerį. Šiame režime nėra jokio ryšio su kompiuteriu.

2. Pasiruošimo- blokas atlieka visas operacijas, tačiau nepajungta sprogdinimo įtampa, taigi įmanomas tik kanalų būsenos nustatymas.

3. Sprogdinimo- blokas atlieka sprogdinimo ir testavimo funkcijas.

32 KANALŲ BLOKAS

Blokas vykdo 32 kanalų sprogdinimą bet kokia tvarka. Priklausomai nuo perjungiklio Paleidimas1/Paleidimas2/RS232/RS485 padėties galimas vietinis (Paleidimas1 leidžia susprogdinti visus 32 kanalus pagal vieną iš dviejų paleidimo impulsų, o Paleidimas2 padėtyje 0-15 kanalai yra sprogdinami pagal impulsą įėjime_1,o 16-31 kanalai- pagal impulsą įėjime_2) arba valdomas iš kompiuterio (padėtys RS232/RS485) fejerverkų sprogdinimas. Blokas gali dirbti su FT2 programa (galimi RS232 ir RS485 interfeisai, tačiau tik RS485 leidžia lygiagretų kelių kanalų sprogdinimą) ir taimeriu (RS232 interfeisu). Blokas turi 2 veikimo režimus, perjungiamus 3 padėčių jungikliu:

1. Testavimo- blokas formuoja specialius mažos galios impulsus, pagal kuriuos specialaus prietaiso pagalba galima nustatyti kiekvieno kanalo numerį. Šiame režime nėra jokio ryšio su kompiuteriu.

2. Pasiruošimo/Sprogdinimo- blokas atlieka sprogdinimo ir testavimo funkcijas. Koksai tuo metu yra režimas apsprendžia papildomas sprogdinimo įtampos pajungimo jungiklis. Kol sprogdinimo įtampa nepaduota, turime pasiruošimo režimą ,kai pajungta- sprogdinimo, kurį indikuoja raudonas šv. diodas. Sprogdinimo režime blokas atlieka sprogdinimo ir testavimo funkcijas. Pasiruošimo režime blokas atlieka visas operacijas, tačiau nepajungta sprogdinimo įtampa, taigi įmanomas tik kanalų būsenos nustatymas.

1 pav. Valdymo kanalai

 

 

Fejerverkų valdymo sistemos scenarijų rengimo programa

Programa skirta pagelbėti rengiant fejerverkų valdymo sistemos darbo „scenarijų“ (t.y. tam tikru būdu sudarytą užtaisų paleidimo įrenginių suveikimo įvykių aprašymą). Šį „scenarijų“ galima priderinti prie pasirinkto muzikinio kūrinio (WAV ar MP3 garsinio failo), kurio takelių duomenys (garso bangų apmlitudės laikinė priklausomybė) atvaizduojami grafiškai su galimybe peržiūrėti juos įvairuose laiko laiko masteliuose.

Kuriant „scenarijų“ užtikrinamas fejerverkų užtaisų kiekio (sandėlio atsargų) sekimas ir atnaujinimas duomenų bazėje (kuri gali būti tiek Microsoft SQL Server lentelėse, tiek ir lokaliame duomenų faile). Be to, užtikrinamas „scenarijaus“ parengimas vykdymui (kompiliavimas). Yra galimybė atspausdinti duomenų suvestines (pvz. reikalingus arba prieinamus užtaisų kiekius).  Programa sukurta panaudojant Microsoft.NET technologiją.

banga_demobanga

2pav. Programinė Įranga. Fejerverkų scenariju redaktorius.